Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα της Λογιστικής Ι για την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω της απεργίας των ΜΜΜ. Το πρώτο μάθημα της Λογιστικής Ι, και για τα δύο τμήματα,  θα πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Για την ημερομηνία έναρξης των φροντιστηρίων θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.