Σας ενημερώνουμε ότι το πρωινό μάθημα της Δευτέρας 19 Νοεμβρίου 2018 για τη Λογιστική Ι (αμφιθέατρο  Παπαρρηγόπουλου) δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία αναπλήρωσης με νέα ανακοίνωση.