Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Η αυριανή διάλεξη (Τρίτη 8-1-2019) της Στατιστικής Ι του Ι.Κ. Μπασιάκου, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω δικαστικών υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Αυτή (και η προηγούμενη διάλεξη που αναβλήθηκε) θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα πριν από τις εξετάσεις (22 και 24 Ιανουαρίου τις κανονικές ώρες του μαθήματος).