Σας ενημερώνουμε ότι το φροντιστήριο του μαθήματος ”Πολιτική Οικονομία ΙΙΙ” αντί για Παρασκευή 11/12/2015 στις 09:30 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15/12/2015 στις 17:00 στην αίθουσα Παπαρρηγοπούλου.