Λόγω ασθένειας της κας Μπουρνόβα, δε θα πραγματοποιηθεί το μάθημα “Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία” για το τμήμα Α την Τρίτη 15/03.