Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 23/11/2015, δε θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του μαθήματος “Λογιστική Ι” (Τμήμα Β), λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.