Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα ”Λογιστική ΙΙ” δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/03 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση για την αναπλήρωση του μαθήματος.