Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα ”Λογιστική Ι”, ”Μαρξιστική ΙΙ”, ”Αγορές Ι”, ”Οικονομετρία” & ” Γραμμικά Μαθηματικά”, δε θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 03/03/2017 λόγω απεργίας στα Μ.Μ.Μ.