Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου και ώρα 2-4 μ.μ. δε θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών λόγω Γενικής Συνέλευσης των φοιτητών.