Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα ”Στατιστική Ι” – Τμήμα Α’, της Παρασκευής 09/12 δε θα πραγματοποιηθεί.