Λόγω της απεργίας των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς,  η Α’ Πρόοδος του μαθήματος “Διεθνής Οικονομική” αναβάλλεται και  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου. Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου δεν θα γίνει το μάθημα.