Σας ενημερώνουμε ότι το φροντιστήριο του μαθήματος “Μικροοικονομική Θεωρία Ι” εκτάκτως δε θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16-10-2019.