• Οι δηλώσεις θα υποβληθούν μέσω web, από την ιστοσελίδα http://mystudies.uoa.gr
 • Προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να αποκτήσουν το σχετικό λογαριασμό (username και password), από τη διεύθυνση http://webadm.uoa.gr και ακολουθώντας τους συνδέσμους “Αίτηση Νέου Χρήστη” à “Προπτυχιακοί φοιτητές”.
 • Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στον siteτου Τμήματος στον σύνδεσμο «Ανακοινώσεις» → «Χρήσιμα Έγγραφα»

 

 

 

Προθεσμία Δηλώσεων

Από 27/04/2018 έως 16/05/2018 (έως 23.59μμ)

Διευκρινίσεις

 • Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω webόλα τα μαθήματα του εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. Την τελική ευθύνη δήλωσης μαθημάτων την έχει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής και μόνο. Μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν να εξετασθούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία.
 • Προσοχή: Μετά το περάς της καταληκτικής ημερομηνίας (και μέσα σε διάστημα 2 ημερών ) των δηλώσεων μαθημάτων ο κάθε φοιτητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ την ορθότητα της δήλωσής του μέσα από τον σύνδεσμο «Ιστορικό Δηλώσεων». (Το Ιστορικό δηλώσεων δεν είναι ενεργό όταν το σύστημα δέχεται δηλώσεις) Μετά και από αυτό το διάστημα ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.
 • Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δεν γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.
 • Έχει ενεργοποιηθεί η αναβαθμολόγηση μαθημάτων (από το 3ο έτος και μέχρι 6 μαθήματα στο σύνολο των ετών φοίτησης)
 • Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται, ως εξής:
  • Από 1Ο μέχρι και το 8ο εξάμηνο φοίτησης– μέχρι 8 μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου
  • Από 9ο εξάμηνο και μετά – μέχρι 20 μαθήματα Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου
  • Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων. ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ!

 

Σε περίπτωση προβλήματος
θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα:

2103689446,48,66