Οι δηλώσεις των μαθημάτων παρατείνονται έως τις 18 Ιανουαρίου 2015.

 

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2014–15, θα υποβληθούν από την ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα εξάμηνα.

 

 

Ως εκ τούτου οι φοιτητές που φοιτούν στο 1ο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν μέχρι 8 μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.

Οι φοιτητές που φοιτούν στο 2ο εξάμηνο και μετά μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου τη δήλωση μαθημάτων συμπεριλαμβάνοντας μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου (μέχρι 20 μαθήματα).

 

 

Διευκρινίσεις:

– Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω web όλα τα μαθήματα του εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. Την τελική ευθύνη δήλωσης μαθημάτων την έχει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής και μόνο. Μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν να εξεταστούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία.

Προσοχή: Μετά το περάς της καταληκτικής ημερομηνίας (και μέσα σε διάστημα 3 ημερών) των δηλώσεων μαθημάτων ο κάθε φοιτητής ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ την ορθότητα της δήλωσής του μέσα από τον σύνδεσμο «Ιστορικό Δηλώσεων». Το Ιστορικό δηλώσεων δεν είναι ενεργό όταν το σύστημα δέχεται δηλώσεις. Μετά και από αυτό το διάστημα ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΟΣ.

– Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.

– Έχει ενεργοποιηθεί η αναβαθμολόγηση μαθημάτων (μέχρι 6 μαθήματα στο σύνολο των ετών φοίτησης)

– Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων. ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ!

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

– Προσοχή: Πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση δηλώσεων μαθημάτων (my-studies) και της προγενέστερης δήλωσης συγγραμμάτων (Εύδοξος).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2003 ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ

–  Εφόσον έχουν κινηθεί (με δήλωση μαθημάτων) μέσα στα Ακαδημαϊκά έτη 2012-13 και 2013-14, καλούνται να καταθέσουν χειρόγραφη δήλωση μαθημάτων (διατίθεται από τη Γραμματεία), καθημερινά 10:00πμ έως 13:00μμ, στην οδό Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, γραφείο 403.