Οι δηλώσεις  θα υποβληθούν μέσω web, από την ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr

Ο κάθε φοιτητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ  την ορθότητα της δήλωσής σύμφωνα με τις οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων. Μετά και από αυτό το διάστημα ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2021-22

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 

Απο τη Γραμματεία.