Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης & της Παραγωγής (Μίκρο Ι)