Εύδοξος

Μπορώ να δηλώσω και να παραλάβω Συγγράμματα για μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων;

 

Ναι, εφόσον ο φοιτητής δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα και δεν έχει παραλάβει ήδη σύγγραμμα για το μάθημα αυτό τα προηγούμενα έτη (ακόμη και αν το σύγγραμμα έχει αλλάξει)

 

Τι σημαίνει όταν δίπλα σε κάποιο Σύγγραμμα βλέπω την ένδειξη “Διαθεσιμότητα: 0”;

 

Σημαίνει πως δεν υπάρχουν αντίτυπα του Συγγράμματος στο Σημείο Διανομής και ότι ο Εκδότης θα στείλει σύντομα νέα. Με την άφιξη των νέων αντιτύπων η εφαρμογή ενημερώνεται αυτόματα, οπότε ο Φοιτητής μπορεί ανατρέχοντας στην εφαρμογή να ενημερώνεται για το διαθέσιμο απόθεμα.

 

Σε περίπτωση απώλειας του προσωπικού κωδικού PIN, πως μπορεί να γίνει η ανάκτησή του;

 

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει επαναποστολή του κωδικού PIN από την εφαρμογή του στο “Εύδοξος”. Συγκεκριμένα, από την αρχική σελίδα στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του φοιτητή, πατάει: “Δηλώσεις Συγγραμμάτων” -> “Όλες οι Δηλώσεις” -> “Επισκόπηση” -> “Συνέχεια” και στη νέα οθόνη θα μπορεί να επιλέξει “Υπενθύμιση του αριθμού PIN”. Το PIN θα εμφανιστεί στην οθόνη του του και θα σταλεί και στο E-mail που έχει ορίσει στο “Εύδοξος”.

 

Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής σε ποιο τμήμα δικαιούνται να δηλώσουν Συγγράμματα;

 

Οι φοιτητές ή σπουδαστές, που υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής στις Γραμματείες των Τμημάτων και επέλεξαν διδακτικά συγγράμματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος “ΕΥΔΟΞΟΣ”, τα οποία προμηθεύτηκαν ενόσω φοιτούσαν ή σπούδαζαν στο Τμήμα προέλευσης, έχουν την δυνατότητα αφότου μετεγγραφούν στο Τμήμα υποδοχής να επιλέξουν εκ νέου συγγράμματα μέσω του ιδίου πληροφοριακού συστήματος. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές ή σπουδαστές, που εξετάστηκαν ήδη στο Τμήμα προέλευσης, οφείλουν να δηλώσουν στο πληροφοριακό σύστημα μόνο τον αριθμό των μαθημάτων για τα οποία έχουν παραλάβει συγγράμματα και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής απαλλάσσονται από την εξέταση τους. Εάν οι υποβάλλοντες αίτηση μετεγγραφής βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών και δεν έχουν εξεταστεί στο τμήμα προέλευσης, τότε θα δηλώνουν μηδενικό αριθμό μαθημάτων.

 

Οι φοιτητές ή σπουδαστές,  που υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μετεγγραφής, δικαιούνται να επιλέξουν συγγράμματα μέσω του ίδιου πληροφοριακού συστήματος, μόνο αφού εγγραφούν στο Τμήμα υποδοχής.

 

Μπορώ να επιλέξω τώρα Συγγράμματα και για το Εαρινό Εξάμηνο;

 

Όχι, κατά την τρέχουσα περίοδο δήλωσης συγγραμμάτων δηλώνονται μόνο συγγράμματα για το χειμερινό εξάμηνο. Οι δηλώσεις για το εαρινό εξάμηνο θα γίνουν την αντίστοιχη περίοδο.

 

Πως υπολογίζεται ο αριθμός μαθημάτων για τα οποία έχουν παραληφθεί Συγγράμματα πριν το “Εύδοξος”;

 

Πρόκειται για το συνολικό αριθμό μαθημάτων για τα οποία ο Φοιτητής έχει παραλάβει σύγγραμμα (το οποίο μπορεί να αποτελείται από ένα η περισσότερα βιβλία). Δε συμπεριλαμβάνονται δωρεάν πανεπιστημιακές σημειώσεις ή σημειώσεις εργαστηρίων.

 

Σε περίπτωση μετεγγραφών συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός συγγραμμάτων που παραλήφθησαν στο τμήμα προέλευσης.

 

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δε διαθέτει κινητό τηλέφωνο, πως μπορεί να παραλάβει τον προσωπικό κωδικό PIN;

 

Κατά την τελική υποβολή δήλωσης των Συγγραμμάτων, ο αριθμός PIN εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται μέσω e-mail.

 

Στο Εύδοξος θα συμμετέχουν και οι νεοεισαχθέντες φοιτητές;

 

Ναι. Μετά την εγγραφή τους θα πρέπει να λάβουν κωδικούς πιστοποίησης (username, password) από το οικείο ίδρυμα.

 

Με ποιους κωδικούς μπορούν οι φοιτητές να εισέλθουν στο σύστημα;

 

Οι φοιτητές μπορούν να πιστοποιηθούν στο ΚΠΣ και να επιλέξουν Συγγράμματα με τους κωδικούς (username, password) που έχουν λάβει από το οικείο ίδρυμα.

 

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που χάσω τους κωδικούς μου / αντιμετωπίζω πρόβλημα με την είσοδό μου στην εφαρμογή φοιτητών;

 

Για θέματα που αφορούν την πρόσβασή σας στην εφαμοργή φοιτητών του Ευδόξου (Όνομα Χρήστη/Κωδικός Πρόσβασης) θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αντίστοιχες υπηρεσίες του οικείου σας ιδρύματος.

 

Εάν αλλάξει γνώμη ο φοιτητής για το Σύγγραμμα που έχει δηλώσει μπορεί να αλλάξει τη δήλωσή του;

 

Εφ’ όσον δεν έχει γίνει παραλαβή Συγγράμματος για ένα μάθημα, ο φοιτητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την επιλογή του και στο “Εύδοξος”, εντός της σχετικής προθεσμίας.

 

Πόσα βιβλία μπορεί να δηλώσει στο σύστημα και να παραλάβει ένας φοιτητής για το τρέχον εξάμηνο;

 

Ο αριθμός των Συγγραμμάτων που μπορεί να παραλάβει ένας φοιτητής κάθε εξάμηνο καθορίζεται από τη σχολή του.

 

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν παραλάβει το Σύγγραμμα για ένα μάθημα που δήλωσε, χάνει το δικαίωμα να επιλέξει Σύγγραμμα για το μάθημα σε άλλο ακαδημαϊκό έτος;

 

Εφ’ όσον ένα Σύγγραμμα δεν έχει παραληφθεί, ο φοιτητής διατηρεί το δικαίωμα επιλογής Συγγράμματος στο μέλλον, εφόσον το συμπεριλάβει εκ νέου στη δήλωση μαθημάτων του.

 

Τί συμβαίνει εάν ένας εκδότης δεν έχει Σημείο Διανομής συγγραμμάτων στο νομό όπου σπουδάζω;

 

Στην περίπτωση αυτή το Σύγγραμμα θα παραδίδεται υποχρεωτικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, στην πόλη του φοιτητή και σε σημείο παρουσίας της εταιρείας ταχυμεταφοράς, που θα επιλέγεται από τον ίδιο. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αμελήσει να παραλάβει το Σύγγραμμα αυτό, χάνει το δικαίωμα παραλαβής για το συγκεκριμένο Σύγγραμμα.


 

Εύδοξος +

 

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η ανταλλαγή χρησιμοποιημένων συγγραμμάτων μεταξύ των φοιτητών του ίδιου τμήματος. Μέσω αυτής της νέας δράσης, όσοι φοιτητές το επιθυμούν μπορούν να διαθέτουν στους συμφοιτητές τους συγγράμματα παλαιότερων ετών τα οποία δεν χρειάζονται πλέον για τις σπουδές τους, απολαμβάνοντας έτσι διάφορα πλεονεκτήματα…

 

Καθε φοιτητής που δικαιούται ένα σύγγραμμα θα μπορεί να επιλέξει, είτε ενα νέο ανάτυπο μέσω του “Ευδοξος”, είτε ένα μεταχειρισμένο ανάτυπο μέσω του “Ευδοξος+” , εφόσον υπάρχει αντίστοιχη δήλωση διαθεσιμότητας από άλλον φοιτητή.

 

Για όσα συγγράμματα ανταλλάσονται μέσω του “Ευδοξος+” οι φοιτητές θα πιστώνονται στο λογαριασμό τους τις πιστωτικές μονάδες από την ανταλλαγή του συγγράμματο. Επειτα οι πιστωτικές μονάδες αθροίζονται και μπορούν να ζρησιμοποιηθούν για την ελέυθερη απόκτηση αλλων συγγραμμάτων μέσα από την λίστα του τμήματος μας. Επιπλέον οι συμμετέχοντες στο Ευδοξος+ στο τέλος του εξαμήνου συμμετέχουν σε πανελλαδική κλήρωση για την απόκτηση ψηφιακών συσκευών και υπηρεσιών ευρυζωνικότητας. Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα κάντε κλικ ΕΔΩ. Μπορείτε επίσης να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το νέο αυτο πρόγραμμα ΕΔΩ.