Στο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφέίλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

 

Όσοι επιθυμούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως για την κατάθεση των δικαιολογητικών, η γραμματεία θα δέχεται τους επιτυχόντες, 10.30 π.μ. – 13.30 μ.μ. από 11/09/2015 – 22/09/2015. Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής.

 

Για όσους επιθυμούν να στείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, η ταχ. διεύθυνση ειναι: Σοφοκλέους 1, Γρυπάρειο Μέγαρο, Τ.Κ. 10559, Αθήνα, 4ος όροφος (ημερομηνία ταχυδρομείου έως 22/09/2015).

 

Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες γίνονται αποκλειστικά από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νόμιμο εξουσιοδοτημένο άτομο.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ