Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση των μαθημάτων Διδακτική Ι & Διδακτική ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/1/15, στην Αίθουσα 11, ως εξής:

 

Διδακτική των Οικονομικών Ι: 10.00-12.00

 

– Διδακτική των Οικονομικών ΙΙ: 12.00-14.00