Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος “Προχωρημένη Μακροοικονομική” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 07/06, ώρα 13:00-15:00, στην Αίθουσα Αγγελοπούλου.