Σας ενημερώνουμε ότι, σήμερα, Τρίτη 09 Δεκεμβρίου, δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Η Σχολή τελεί υπό κατάληψη.