Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 13-3-2018, 09.00-11.00 στην Αίθουσα 12 θα ξεκινήσει η διδασκαλία του μαθήματος “Εμπορικό Δίκαιο”. 

Η διδασκαλία του μαθήματος θα διεξάγεται κάθε Τρίτη, 09.00-11.00 στην Αίθουσα 12.