Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος ”ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” θα ξεκινήσει την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Καλλιγά και ώρα 2-5μμ.