Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος ”ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι” θα ξεκινήσει την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου στο Αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου και ώρα 9-12π.μ.