Σας ενημερώνουμε ότι το εργαστήριο του μαθήματος “Εφαρμοσμένη Οικονομετρία” θα ξεκινήσει την Παρασκευή (16/03) 15:00-17:00