Σας ενημερώνουμε ότι η 1η μας συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος Λογιστική ΙΙΙ θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα.