Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος “Οικονομική και Διοίκηση των Μεταφορών” θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Οκτωβρίου.