Σας ενημερώνουμε ότι η Διανομή Συγγραμμάτων θα ξεκινήσει τη Τετάρτη 02/11/2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13/01/2017. Οι Δηλώσεις Συγγραμμάτων θα ξεκινήσουν τη Τετάρτη 02/11/2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 23/12/2016. 

 

 

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση με τις Λίστες Συγγραμμάτων & Σημείων Διανομής

 

 

 

 

.