Σας ενημερώνουμε ότι οι Δηλώσεις Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2016-17 ξεκινούν την Παρασκευή 05/05 και ολοκληρώνονται την Κυριακή 28/05. 

 

Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν ΜΟΝΟΝ μέσω web όλα τα μαθήματα του εξαμήνου τα οποία παρακολουθούν και θέλουν να εξεταστούν. Την τελική ευθύνη δήλωσης μαθημάτων την έχει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής και μόνο. Μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν να εξετασθούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία.

 

Προσοχή: Μετά το περάς της καταληκτικής ημερομηνίας (και μέσα σε διάστημα 3 ημερών ) των δηλώσεων μαθημάτων ο κάθε φοιτητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ την ορθότητα της δήλωσής του μέσα από τον σύνδεσμο «Ιστορικό Δηλώσεων» (σημείωση: το ιστορικό δηλώσεων δεν είναι ενεργό όταν το σύστημα δέχεται δηλώσεις). Μετά και από αυτό το διάστημα ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

 

Μπορείτε να δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

 

 

 

 

 

 

4