Σας ενημερώνουμε , την έναρξη των ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ !

Η προθεσμία των δηλώσεων είναι μέχρι της 09/05/2022!

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές :

Από 1ο και 2ο έτος μπορούν να δηλώσουν μέχρι 6 μαθήματα

Από 3ο και 4ο έτος μπορούν να δηλώσουν μέχρι 8 μαθήματα

Από 5ο έτος και πάνω μπορούν να δηλώσουν μέχρι 10 μαθήματα

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Ο κάθε φοιτητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ  την ορθότητα της δήλωσής σύμφωνα με τις οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων. Μετά και από αυτό το διάστημα ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

Μή δήλωση μαθημάτων συνεπάγεται και τον αποκλεισμό από τη εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου.