Σας ενημερώνουμε ότι το κοινό Φροντιστήριο του μαθήματος ”Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ” ξεκινάει την Τρίτη 14/03/2017, ώρα 17:00-19:00 στην αίθουσα 10.