Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 4/11/2015 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Φροντιστήριο του μαθήματος “Αγορές Ι” στην αίθουσα 10 και ώρα 16:00-19:00. 

 

Στα φροντιστήρια θα επιλύονται μόνο ασκήσεις οι όποιες θα αναρτώνται στο eclass, στα έγγραφα, στο φάκελο Φροντιστηριακές Ασκήσεις.