Σας ενημερώνουμε ότι το Φροντιστήριο του μαθήματος “Λογιστική Ι” θα ξεκινήσει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου για το τμήμα Α’ και Παρασκευή 6 Νοεμβρίου για το τμήμα Β’.

 

Ακόμη, έχει αναρτηθεί φάκελος στο eclass με τις ασκήσεις που θα πραγματοποιούνται στο φροντιστήριο, στην κατηγορία “Έγγραφα”.