Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία των φροντιστηρίων των μαθημάτων Μαθηματικά Ι και ΙΙ ξεκινά κανονικά με βάση το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας.