Σας ενημερώνουμε ότι το ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι & ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. (Από 19 Οκτωβρίου)

 

Ο διδάσκων Ε. Μελάς