Σας ενημερώνουμε ότι θα αναρτηθεί ξεχωριστή ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων τα οποία θα διδαχθούν από Επιστημονικούς Συνεργάτες μέσω ΕΣΠΑ.