Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Το μάθημα της Λογιστικής Ι διδάσκεται κάθε Δευτέρα, 9:00-12:00 για το Τμήμα Β και κάθε
Τετάρτη, 17:00-20:00 για το Τμήμα Α.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Microsoft
Teams.

Για να συνδεθείτε στην εικονική αίθουσα των διαλέξεων, ακολουθείτε την εξής διαδικασία:

1. Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος στην διεύθυνση
https://eclass.uoa.gr/courses/ECON166/

2. Στην αριστερή πλευρά της ηλεκτρονικής τάξης, στο μενού, επιλέγετε το «Σύνδεσμος
για Microsoft Teams»

3. Εισέρχεστε στην εικονική αίθουσα. Αν σας ζητηθεί να περιμένετε μέχρι να γίνετε
αποδεκτοί, παρακαλώ να το κάνετε. Πολύ σύντομα θα σας δοθεί πρόσβαση στην
εικονική αίθουσα