Σύμγωνα με τις εισηγήσεις των Τομέων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, που αξιολόγησαν τις αιτήσεις των υποψηφίων σχετικά με την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκαλίας που θα καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος το Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό) σπουδών του Ακαδημαϊκού Έτους 2015 – 2016 και την έγκριση της συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που πραγματοποιήθηκε την 7η οκτωβρίου 2015, επιλέγονται οι κάτωθι:

 

ΤΟΜΕΑΣ Ι (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) :

– Μίσος Βλάσσης προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση>>

– Ρόκας Κωνσταντίνος προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Μικροοικονομική Θεωρία Ι>>

– Μαγουλά Θεοχαρούλα προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Διδακτική των Οικονομικών Ι>>

 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) :

– Μπουφούνου Παρασκευή προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων>>

 

ΤΟΜΕΑΣ ΙV (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)

– Ναούμ Βασίλειος Χρήστος προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Λογιστική Ι>>

– Ντόκας Ιωάννης προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Λογιστική ΙΙΙ>>

– Τάντος Στέφανος προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Λογιστική ΙV>>

– Σαμαντάς Ιωάννης προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Οικονομική Ανάλυση του Χρήματος & της Πίστης>>

– Φλάμπουρας Διονύσιος προκειμένου να διδάξει τα μαθήματα <<Δίκαιο Χρηματοπιστωτικών Αγορών>> και <<Στοιχεία Αστικού Δικαίου>>

– Λιβιεράτος Αντώνης προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Επιχειρηματική Πολιτική & Στρατηγική>>

 

ΤΟΜΕΑΣ V (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ)

– Κακρίδης Ανδρέας προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Συγκρότηση Κοινωνικών Επιστημών>>

– Λοίζος Κωνσταντίνος προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Ιστορία των Επιχειρήσεων>>

 

ΤΟΜΕΑΣ VI (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

– Μελάς Ευάγγελος προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Μαθηματικά ΙΙ (Φροντισήριο)>>

– Λαζάρου Βασίλειος προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων – Joomla>>

– Παπαδημητρόπουλος Χρήστος προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Εισαγωγή στα Μαθηματικά>>

– Παπακωνσταντίνου Σωτήριος προκειμένου να διδάξει το μάθημα <<Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης με το Excel>>