Καλούνται οι υποψήφιοι της ανωτέρω κατηγορίας να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος ,γρ. 403, και ώρες 10.00πμ -13.00μμ) κατά τις ημερομηνίες από 25/1/2016 μέχρι και 29/1/2016 για να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μετεγγραφών Ακαδ. Έτους 2015-16.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά