Σας γνωστοποιούμε ότι τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015 το Κτήριο Μ.Θ.Ε. θα παραμείνει κλειστό και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. 

Από την Κοσμητεία