Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθούν μέχρι την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία από τα Α.Ε.Ι. και τις Α.Ε.Α., συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική.

 

Λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή διασποράς του ιού COVID-19 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ, η διανομή των συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-20 θα πραγματοποιηθεί με κατ΄ οίκον παράδοση στη διεύθυνση που θα δηλώσουν οι δικαιούχοι φοιτητές κατά την Τελική Υποβολή της δήλωσης τους. Η διανομή συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την 15η Ιουνίου 2020.

 

 

 

 


Θα βρείτε τις Λίστες Συγγραμμάτων στην ενότητα Downloads