Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 30/05 το μάθημα ”Οικονομική των Επιχειρήσεων” θα διεξαχθεί στο Γρυπάρειο Μέγαρο, 416 γραφείο, 4ος όροφος την ίδια ώρα, λόγω των φοιτητικών εκλογών στο Μ.Θ.Ε.