Δημιουργήθηκε ένα νέο εργαστήριο, την Παρασκευή 12:00-15:00, στην Ευριπίδου 14 (6ος όροφος). Το εν λόγω εργαστήριο, θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 30/10/2015.

 

Ως ΠΑΣΠ-Οικονομικού, καταθέσαμε Πρωτοκολημμένο αίτημα (με αριθμό πρωτοκόλλου 227), για την αύξηση των τμημάτων του εργαστηρίου.

 

 


Θα βρείτε το Πρωτοκολημμένο Αίτημα πάνω δεξιά, στην ενότητα Downloads