Βήμα 1: Επισκεφτείτε το: https://webadm.uoa.gr. Επιλέξτε Αίτηση Νέου Λογαριασμού και στο επόμενο δηλώνετε: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ.
Βήμα 2: Στην συνέχεια συμπληρώστε : α) 1341 – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ β) Το έτος
εγγραφής αριστερά και δεξιά τον αύξοντα αριθμό του Α.Μ. (π.χ. Αν το έτος εγγραφής είναι το 2017 και ο πλήρης αριθμός μητρώου είναι 1341201700209 τότε συμπληρώνετε 00209 ) γ) Τον αριθμό ταυτότητας. Συμπληρώνετε στα στοιχεία σας όπως ακριβώς αναφέρονται στην Αστυνομική Ταυτότητα.
Βήμα 3: Γίνεται μια επισκόπηση των στοιχείων σας και επιλέγετε : ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Βήμα 4: Θα σας εμφανιστεί ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης και ένας αριθμός PIN τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την Ενεργοποίηση Λογαριασμού (Μέσω PIN). Η Ενεργοποίηση Λογαριασμού μπορεί να γίνει μέσω του https://webadm.uoa.gr όπου επιλέγετε Ενεργοποίηση Λογαριασμού (Μέσω PIN). Χρειάζονται 2-3 εργάσιμες μέρες για να εγκριθεί η αίτηση σας από την γραμματεία και τότε θα μπορείτε να συνδεθείτε στο my-studies.uoa.gr με το username και το password σας.