Γνωστοποιείται στους φοιτητές που ανακηρύχθηκαν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 καθώς επίσης και σε προηγούμενες περιόδους, ότι για να συμμετέχουν στην τελετή ορκωμοσίας πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος – Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, γραφ 403, καθημερινά και ώρες 10.00πμ –13.00μμ από 09/5/16 έως 20/05/16.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν είναι τα εξής:

 

1. Αίτηση (παρέχεται από τη Γραμματεία)

2. Φοιτητική Ταυτότητα (Τρίπτυχο) (επιστρέφεται στον φοιτητή ακυρωμένο)

3. Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο-Ακαδημαϊκή Ταυτότητα). Ακυρώνεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία και είναι απαραίτητη η επιστροφή του.

 

Σε περίπτωση που φοιτητές έχουν χάσει το τρίπτυχο ή το Πάσο-Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση, έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986), για να δικαιολογήσουν τη μη κατάθεσή του.

Η ορκωμοσία των πτυχιούχων θα γίνει στις 26-05-2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ σε δύο τμήματα [Α – Μ ] και [ Ν – Ω ].

 

Καλούνται οι πτυχιούχοι οι οποίοι θα καταθέσουν αίτηση για την ορκωμοσία με την καθομολόγηση την οποία θα παραλάβουν να προσέλθουν στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30- Στάση Μετρό «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»)
στην ανωτέρω ημερομηνία ως εξής :

Α΄ ΤΜΗΜΑ [ Α – Μ ] ώρα 09.00 π.μ. – Β΄ΤΜΗΜΑ [ Ν- Ω ] ώρα 10.30 π.μ.