Γνωστοποιείται στους φοιτητές που ανακηρύχθηκαν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, καθώς επίσης και σε προηγούμενες περιόδους, ότι για να συμμετέχουν στην τελετή ορκωμοσίας πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος – Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, γραφείο 403, καθημερινά και ώρες 10.00πμ – 13.00μμ, από 27/4/15 έως και 08/5/15.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν είναι τα εξής:

1. Αίτηση (παρέχεται από τη Γραμματεία)
2. Φοιτητική Ταυτότητα (Τρίπτυχο) (επιστρέφεται στον φοιτητή ακυρωμένο)
3. Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο-Ακαδημαϊκή Ταυτότητα). Ακυρώνεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία και είναι απαραίτητη η επιστροφή του.

 

Σε περίπτωση που φοιτητές έχουν χάσει το τρίπτυχο ή το Πάσο-Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση, έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Άρθρο 8 Ν.1599/1986), για να δικαιολογήσουν τη μη κατάθεσή του.

 

Η ορκωμοσία των πτυχιούχων θα γίνει τη Δευτέρα 18/05/2015, σε δύο τμήματα [Α – Λ] και [Μ – Ω].

 

Καλούνται οι πτυχιούχοι οι οποίοι θα καταθέσουν αίτηση για την ορκωμοσία, με την καθομολόγηση την οποία θα παραλάβουν, να προσέλθουν στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30-Στάση Μετρό «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»), στην ανωτέρω ημερομηνία, ως εξής:

Α΄ΤΜΗΜΑ [Α – Λ]: ώρα 09.00 π.μ.
Β΄ΤΜΗΜΑ [Μ – Ω]: ώρα 10.30 π.μ