Ανακοινώνεται στους κ.κ. φοιτητές/τριες στην Αθήνα και το Συγκρότημα  Ευρίπου ότι η υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  sitisi.uoa.gr παρατείνεται έως τη Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023.

 Ευστάθιος Βαρλάμος

ΕΚΠΑ – Παν/κή Λέσχη – Τμήμα Σίτισης