Αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2018. Η εξεταστική περίοδος ξεκινάει την Δευτέρα 02/09 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27/09.

 

 

 

 

 

 


 Θα βρείτε το Συνολικό Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής στην ενότητα Downloads