Σας ενημερώνουμε πως η έναρξη της εξεταστικής για το εξάμηνο του Σεπτεμβρίου 2021 έχει ορισθεί την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021 και η ολοκλήρωση της την Πέμπτη30 Σεπτεμβρίου 2021.