Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 κι έπειτα, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει την εξής δομή:
 
 
Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για τα 8 εξάμηνα φοίτησης, που πρέπει να συμπληρωθεί για να μπορέσει να πάρει ο φοιτητής πτυχίο, είναι 36. Τα μαθήματα αυτά διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (20), μαθήματα βασικής επιλογής (4), μαθήματα θεματικών ενοτήτων (4 μαθήματα από 1 θεματική ενότητα) και μαθήματα ελεύθερης επιλογής (8).
 
 
 
 
 

 
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη συμπλήρωση των απαραίτητων μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.